Cây Japtrofa


Là một sản phẩm từ trấu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực (chất đốt, chăn nuôi-lót chuồng, dân dụng,…) ở cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu
Jatropha ( hay còn gọi là cây cọc rào) cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến tạo ra nhiên liệu sinh học đang phát triển.
Dầu sinh học cao cấp của Revo là sản phẩm độc đáo, khác biệt, đột phá về công nghệ sinh học của Nhật Bản